ROHAN

GLOBAL NAVIGATION BAR

DOWNLOAD PLAY FREE NOW
กิจกรรม

Event View
[TH_ROHAN] Power Arena Season VII (7) 2020.08.20

POWER ARENA SEASON VII!

 

POWER ARENA SEASON 7 ได้เริ่มต้นแล้ว รางวัลและเกียรติยศในการต่อสู้ครั้งนี้รอทุกท่านอยู่ ขอให้สนุกกับการต่อสู้ และไปให้ถึงระดับยศสูงสุดให้ได้

 

สำหรับผู้เล่นที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ POWER ARENA สามารถตรวจสอบได้ ที่นี่ : http://bit.ly/2HHESfi

 

ระยะเวลา SEASON 7 :  20/08/2020 (MA) - 19/11/2020 (MA)

ของรางวัลประจำ SEASON

Supreme Commander ต้องเป็นคุณ!

Notice
[TH_ROHAN]Boost Up! คูณยกเซิร์ฟ
[TH_ROHAN]แปลงค่าเงินรับโบนัส